นักลงทุน
การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์
แบรนด์
ขนาดร้านค้า